23.2.09

ISBN


Després de varies gestions, finalment ja tenim ISBN per la nova edició dels contes!
ISBN significa "Interna- tional Standard Book Number" i és el número que identifica cada llibre, com si fos el seu DNI. Tenir aquest número ens ha permès incloure en els contes un codi de barres que farà que les llibreries puguin entrar-nos més fàcilment dins del seu sistema informàtic i que ens puguin localitzar en un moment. Vaja, que aquests 13 números són un pas més dins de la cursa de Vabau per fer-se un lloc dins dels prestatges de les llibreries. Mica en mica anem millorant.

Después de varias gestiones, finalmente ya tenemos ISBN para la nueva edición de los cuentos! ISBN significa "International Standard Book Number" y es el número que identifica cada libro, como si fuera su DNI. Tener este número nos ha permitido incluir en los cuentos un código de barras que hará que las librerías puedan entrar nuestros datos más fácilmente dentro
de su sistema informático y que nos puedan localizar en un momento. Vamos, que estos 13 números son un paso más dentro de la carrera de Vabau para hacerse un hueco dentro de los estantes de las librerías. Poco a poco vamos mejorando.