24.10.10

Maleta mig oberta / Maleta medio abierta

 Després de molts esforços, la única solució per obrir la maleta de les sorpreses va ser fer palanca amb cullera i forquilla.
Después de muchos esfuerzos, la única solución para abrir la maleta de las sorpresas fue hacer palanca con cuchara y tenedor.
 Els fenomenals es van estar tot el matí empenyent fins que de sobte la maleta es va obrir.
Los fenomenales estuvieron toda la mañana empujando hasta que de pronto la maleta se abrió.
Fins i tot l'ocell taronja els hi va donar un cop de mà. Però què caram hi havia a dins?
Incluso el pájaro naranja les hecó una mano. Pero ¿qué carajo había dentro?
Els contes del peix i del conill? Com els que ja tenim? Quina cosa tan estranya...
¿Los cuentos del pez y del conejo? ¿Iguales que los que ya tenemos? Qué cosa tan extraña...
Tanta intriga per això...? A veure si quan traiem els contes en descobrim l'entrellat.
¿Tanta intriga para eso...? A ver si cuando sacamos los cuentos aclaramos el misterio.