23.10.08

La Màquina de les Meravelles / La Máquina de las Maravillas


Quan la Màquina de les Meravelles va picar el timbre ens vam quedar bastant sorpresos. DING-DONG! Vam obrir la porta i era allà, esperant-se al replà abrigada amb un jersei de punt i una bufanda de ratlles. HOLA! Vam fer-la passar i durant molt temps vam pensar que només servia pel que tothom pensa que serveixen aquestes màquines: per cosir. Així doncs, ens passàvem el dia posant cremalleres i escurçant vores. Era entretingut, però no servia per gaire res, perquè mentrestant la terra es seguia ensopint i tornant gris. Fins que un dia, per casualitat, vam deixar que la Màquina fes anar l’agulla cap on ella volgués i… sorpresa! Va cosir un peix amb cames preciós. Al veure’l vam saber que aquell nino seria la nostra petita moixaina al planeta i que la Màquina formaria part del nostre equip. Des de llavors ella s’ocupa de convertir la roba vella en peixos. Funciona gairebé sola, cus amb l’energia de les nostres il·lusions.

Cuando la Máquina de las Maravillas llamó al timbre nos quedamos bastante sorprendidos. ¡DING-DONG! Abrimos la puerta i estaba allí, esperando en el rellano abrigada con un jersey de punto y una bufanda de rayas. ¡HOLA! La hicimos pasar y durante mucho tiempo pensamos que solo servía para lo que todo el mundo cree que sirven estas máquinas: para coser. Así pues, nos pasábamos el día poniendo cremalleras y haciendo dobladillos. Era entretenido, por no servía para mucho, porque mientras la tierra se seguía marchitando y volviendo gris. Hasta que un día, por casualidad, dejamos que la Máquina hiciera ir la aguja por donde ella quisiera y… ¡sorpresa! Cosió un pez con patas precioso. Al verlo supimos que aquel muñeco sería nuestra pequeña caricia al planeta y que la Máquina formaría parte de nuestro equipo. Desde entonces ella se ocupa de convertir la ropa vieja en peces. Funciona casi sola, cose con la energía de nuestras ilusiones.

19.10.08

El peix de l’Àfrica / El pez de África


Viu sense presses, s’agafa la vida amb optimisme i mai s’oblida de somriure. Parla amb un accent peculiar, fa olor de baobab, li brillen els ulls i (quan està molt content) és capaç de volar. Qui sap, potser és perquè va néixer d’una tela exòtica portada de l’Àfrica…

Vive sin prisas, se toma la vida con optimismo y nunca se olvida de sonreír. Habla con un acento peculiar, huele a baobab, le brillan los ojos y (cuando está muy contento) es capaz de volar. Quién sabe, quizá sea porque nació de una tela exótica traída de África...

16.10.08

La peix de planxa / La pez de plancha


Coqueta, fina i presumida. Ella sap molt bé que el glamour s'ha de treballar. I com que no té cabells per pentinar-se ni llavis per pintar-se, cada dia quan es lleva es planxa de cap a peus per estar impecable.

Coqueta, fina y presumida. Ella sabe muy bien que el glamour se tiene que trabajar. Y como no tiene pelo para peinarse ni labios para pintarse, cada día cuando se levanta se plancha de pies a cabeza para estar impecable.

12.10.08

Pa-ta-ta!!!


Aquest cap de setmana hi ha hagut sessió de fotos. Els peixos s’han portat com uns models profes- sionals, han tingut molta paciència i han mostrat sempre el seu millor somriure. Són uns artistes!

Este fin de semana ha habido sesión de fotos. Los peces se han portado como modelos profesionales, han tenido mucha paciencia y han mostrado siempre su mejor sonrisa. ¡Son unos artistas!

11.10.08

Un conte, diferents peixos / Un cuento, distintos peces


Una amiga ha demanat -amb raó- si el conte que acompanya els peixos de drap és sempre el mateix, o bé si cada peix porta un conte diferent. Resposta: el conte és el mateix, els peixos van canviant. Ells són els grans protagonistes del conte i, com que tenen cames, surten de la història per fer-se amics nostres.

Una amiga ha preguntado -con razón- si el cuento que acompaña los peces es siempre el mismo, o si cada pez lleva un cuento diferente. Respuesta: el cuento es el mismo, los peces van cambiando. Ellos son los grandes protagonistas del cuento y, como tienen patas, salen de la historia para hacerse amigos nuestros.

10.10.08

No estem sols / No estamos solos


Núria, Cuco, Montserrat, Josep, Màrius, Alba, Mercè, Jaume, Eli, Anna, Quim, Toni, Cesca, Maria, Xavier, Tere, Saba, Joan, Antònia, Ferran, Xell...

Hi ha molta gent que ens fa arribar la seva roba vella per tal que li puguem donar una segona oportunitat. Així el projecte VABAU és una mica de tots. Des d’aquí els hi donem les gràcies per la part de peix que els toca ;)

Hay mucha gente nos hace llegar su ropa vieja para que le podamos dar una segunda oportunidad. Así el proyecto VABAU es un poco de todos. Desde aquí les damos las gracias por la parte de pez que les toca ;)

9.10.08

Marca de la casa / Marca de la casa


Fa 2 dies que tenim les etiquetes de tela que donaran als peixos, i als altres personatges que vindran més endavant, un look més chic. Avui les hi hem començat a cosir a les potetes i han estat contentíssims!

Hace 2 días que tenemos las etiquetas de tela que darán a los peces, y a los otros personajes que vendrán más adelante, un look más chic. Hoy se las hemos empezado a coser en las patitas ¡y han estado contentísimos!

El peix tauró / El pez tiburón


Encara que tingui les dents ferotges, és un tros de pa i un vegetarià convençut. Per això li agrada tant amagar-se entre les plantes verdes i respirar l’oloreta fresca de les flors salvatges.

Aunque tenga los dientes feroces, es un trozo de pan y un vegetariano convencido. Por eso le gusta tanto esconderse entre las plantas verdes y respirar el olorcito fresco de las flores salvajes.

8.10.08

Peixos de sabata / Peces de zapato


Es passen el dia voltant pels armaris i buscant sabates còmodes on amagar-se. Són super casolans! Potser per això, si te’ls mires bé, alguna cosa et diu que en una altra vida van ser un batí.

Se pasan el día corriendo por los armarios y buscando zapatos cómodos donde esconderse. Son súper caseros! Quizá por eso, si los miras con atención, algo te dice que en otra vida fueron un batín.

5.10.08

Petit ramat de drap/ Pequeña manada de trapo


Cada dia neixen nous peixos que fan més gran el ramat d'animals fenomenals. Cada un té el seu caràcter, les seves aficions, els seus defectes i les seves gràcies. Tots estan farcits d'il·lusions i són protagonistes del mateix conte.

Cada día nacen nuevos peces que aumentan la manada de animales fenomenales. Cada uno tiene su carácter, sus aficiones, sus defectos y sus gracias. Todos están rellenos de ilusiones y son protagonistas del mismo cuento.

La metamorfosi /La metamorfosis

Agafem una samarreta jubilada, la passem per "La màquina de les meravelles" i es converteix en un peix domèstic. Un animal fenomenal que té una història preciosa.

Cogemos una camiseta jubilada, la pasamos por "La máquina de las maravillas" y se convierte en un pez doméstico. Un animal fenomenal que tiene una historia preciosa.

1.10.08

Hi havia una vegada... / Érase una vez...


...una camisa que es va convertir en peix, un botó que picava l’ullet, uns pantalons que caminaven sols i un munt de papers que explicaven contes

...una camisa que se convirtió en pez, un botón que guiñaba el ojo, unos pantalones que caminaban solos y un montón de papeles que contaban cuentos