22.3.12

El peix aviador / El pez aviador

Els peixos aviadors són una espècie molt exòtica. Trobar-ne un al carrer, al bosc o en un concert de violins fets amb escuradents és un privilegi que tenen molt poques persones. En Roger i els seus pares -els protagonistes del conte personalitzat que veieu aquí- han tingut aquesta sort. Ells el van trobar a la platja quan el peix tornava de fer una excusió amb avioneta. Des d'aleshores volen tots 4 amunt i avall i a vegades s'autren a la lluna per jugar-hi a pilota.
Los peces aviadores son una especie muy exótica. Encontrar uno en la calle, en el bosque o en un concierto de violines hechos con palillos es un privilegio que tienen muy pocas personas. Roger y sus padres -los protagonistas del cuento personalizado que veis aquí- han tenido esa suerte. Ellos lo encontraron en la playa cuando el pez volvía de una excursión en avioneta. Desde entonces los 4 vuelan arriba y abajo y a menudo se detienen a la luna para jugar a pelota. 

16.3.12

Memory made in Vabau

Seguint amb la nostra línia d'objectes complicats de produir, avui presentem oficialment els jocs del Memory que hem creat a partir de caixes reaprofitades de sabates, de galetes i d'altres objectes.
Siguiendo con nuestra línea de objetos complicados de producir, hoy presentamos oficialmente los juegos Memory que hemos creado a partir de cajas reaprovechadas de zapatos, de galletas y de otros objetos.
 
Els fem a mà i hi tardem una eternitat, però el resultat val molt la pena i les hores de diversió jugant-hi estan assegurades. El joc té 36 peces formades per animals desperts i animals que dormen. Perquè estiguin ben còmodes els posem dins d'una caixeta que es tanca amb un botó. 
Los hacemos a mano y tardamos una eternidad, pero el resultado vale mucho la pena y las horas de diversión jugando están aseguradas. El juego tiene 36 piezas formadas por animales despiertos y animales que duermen. Para que estén cómodos los ponemos dentro de una cajita que se cierra con un botón.
 
Ara mateix en tenim 5 exemplars únics que estan a disposició els primers 5 candidats que els demanin. Si en voleu un només ens heu d'entrar a la nostra botiga online.
Ahora mismo tenemos 5 ejemplares únicos que están a disposición de los primeros 5 candidatos que los pidan. Si queréis un sólo nos tienes que entrar en nuestra tienda online.
Aquí tenim una ovella.
Aquí tenemos una oveja.
  
Aquí un porquet.
Aquí un cerdito.
 
A veure si ara hi ha més sort... Un cocodril. 
A ver si ahora hay más suerte... Un cocodrilo.
I un altre cocodril!
¡Y otro cocodrilo!
 Visca!
¡Viva!

9.3.12

El peix de fusta /El pez de madera

Si alguna cosa distingeix els vabaus dels no vabaus és que nosaltres som, en certa manera, uns il·luminats. Diguem que tenim una forta tendència a invertir molt temps i esforç en fer coses úniques que no serveixen per a massa res, però que ens omplen de satisfacció. Un exemple clar el trobem en el peix de fusta que està fabricant l'Antoni a mà des de fa mesos.
--- 
Si algo distingue a los Vabau los no Vabau es que nosotros somos, en cierto modo, unos iluminados. Digamos que tenemos una fuerte tendencia a invertir mucho tiempo y esfuerzo en hacer cosas únicas que no sirven para mucho, pero que nos llenan de satisfacción. Un ejemplo claro lo encontramos en el pex de madera que está fabricando Antoni a mano desde hace meses.
Utilitat? Poca. Capacitat de fer-ne més i poder-los comercialitzar? Nul·la. Complexitat de fer-lo utilitzant només un ganivet més vell que l'anar a peu? Inimaginable. Alegria de veure que està quedant fabulós? Total!
--- 
¿Utilidad? Poca. ¿Capacidad de hacer más y poderlos comercializar? Nula. ¿Complejidad de fabricarlo utilizando sólo un cuchillo viejo? Inimaginable. ¿Alegría de ver que está quedando fabuloso? ¡Total!
Al ritme que va el seu escultor, desconeixem quan estarà acabat del tot. Per això hem decidit avançar-nos i compartir amb vosaltres aquestes imatges del procés que ha viscut el tronc des que l'Antoni el va començar a treballar fins avui. Com podeu veure els peixos de fusta també tenen molt de ganxo :)
---
Al ritmo que va su escultor, desconocemos cuando estará acabado del todo. Por eso hemos decidido avanzarnos y compartir con vosotros estas imágenes del proceso que ha vivido el tronco desde que Antoni lo empezó a trabajar hasta hoy. Como podéis ver, los peces de madera también tienen mucho gancho :)
Visca els treballs manuals! Visca els ganivets de bandoler! Visca els troncs de cirerer! 
¡Viva los trabajos manuales! ¡Viva los cuchillos de bandolero! ¡Viva los troncos de cerezo!