28.11.11

Poms de globus / Pomos de globos

 
Ja tenim la primera col·lecció de poms llesta!
¡Ya tenemos lista la primera colección de pomos!
Com podeu veure, Viefe els ha fabricat amb molta cura i ens els ha enviat volant.
Como podéis ver, Viefe los ha fabricado con mucho cuidado y nos los ha enviado volando.
Està basada en els nostres dibuixos de nens que volen pel món penjats de globus de tots colors. 
Està basada en nuestros dibujos de niños que vuelan por el mundo colgados en globos de colores.
N'hi ha de grocs, verds, vermells, liles, taronges, roses i blaus.
Hay de amarillos, verdes, rojos, lilas, naranjas, rosas y azules.
Els hem emprovat al moble i sembla que s'hi sent molt a gust! Anem bé. 
Los hemos probado al mueble y parece que se siente muy a gusto. ¡Vamos bien!

25.11.11

Hem trobat el remei / Encontramos el remedio

A la farmàcia ens van dir que ells no venien poms per curar mobles tristos. A la ferreteria tampoc ens van poder ajudar, tots els poms que tenien eren molt i molt depriments. La florista ens va dir ella només tenia poms de flors que s’acabaven pensint... Així que vam optar per contactar amb algú que es dediqués a fabricar poms de veritat. Recordeu una empresa que de tant en tant ens regala botons amb petites tares per fer els ulls dels fenomenals? Doncs resulta que, a més de botons, també fabriquen poms! Es diuen Viefe i seran la nostra salvació. De fet, ens han proposat que dissenyem tres col·leccions de poms i així podrem veure quins escauen més bé al moble trist. Ells els fabricaran i nosaltres només haurem de dibuixar-los. Que bé!!! Estem tan contents que portem tot el dia ballant claqué. De moment hem posat una bufanda al moble perquè no empitjori...
En la farmacia nos dijeron que ellos no vendían pomos para curar muebles tristes. En la ferretería tampoco nos pudieron ayudar, todos los pomos que tenían eran muy, muy deprimentes. La florista nos dijo que ella sólo tenía pomos de flores que acababan marchitándose... Así que optamos por contactar con alguien que se dedicara a fabricar pomos y tiradores de verdad. ¿Rocordáis una empresa que de vez en cuando nos regala botones con pequeñas taras para hacer los ojos de los fenomenales? Pues resulta que ¡además de botones también fabrican pomos! Se llaman Viefe y serán nuestra salvación. De hecho, nos han propuesto que diseñemos tres colecciones de pomos y así podremos ver cuáles le quedan mejor al mueble triste. Ellos los fabricarán y nosotros sólo tendremos que dibujarlos. ¡Qué bien! Estamos tan contentos que llevamos todo el día bailando claqué. De momento hemos puesto una bufanda al mueble para que no empeore…

22.11.11

Ja tenim diagnòstic / Ya tenemos diagnóstico

Aquest cap de setmana el pobre moble trist va arribar a les últimes. Els calaixos es van posar a plorar fins que l'aigua de les seves llàgrimes va crear un bassal que ens va obligar a utilitzar katiusques. En veure el panorama vam avisar al peix metge que va fer una exploració minuciosa del moble i ens va comunicar un diagnòstic clar: "A aquest moble li fa falta color, canvieu-li els poms i veureu com millora." Glups! I ara com ho fem? La veritat és que el pobre està molt pàl·lid i que la recepta del peix metge ens ha quedat clara. Haurem d'inventar alguna cosa... 

Este fin de semana el pobre mueble triste llegó a las últimas. Los cajones se pusieron a llorar hasta que el agua de sus lágrimas creó un charco que nos obligó a utilizar botas de agua. Al ver el panorama avisamos al pez médico que hizo una exploración minuciosa del mueble y nos comunicó un diagnóstico claro: "A este mueble le hace falta color, cambiad los pomos y veréis como mejora." Glups! ¿Y ahora qué lo hacemos? La verdad es que el pobre está muy pálido y que la receta del prez médico nos ha quedado clara. Tendremos que inventar algo...

19.11.11

El moble trist / El mueble triste

Des de fa uns dies que al cau de Vabau hi ha un moble que està trist. És el que veieu a la fotografia. Amb tot i que el tenim ben ordenat i que li hem regalat flors i li hem posat tres bonics dibuixos al damunt per decorar-lo, el moble està apagat i pensit... El somriure que dibuixaven els seus calaixos s'ha esborrat. I cada vegada que els obrim i tanquem fan un soroll tipus "nyeeeeecccc" que ens fa pensar que es troba malament. Molt malament! Realment estem preocupats. Què li deu passar?
Desde hace unos días en la madriguera de Vabau hay un mueble que está triste. Es el que veis en la fotografía. A pesar de que lo tenemos bien ordenado y que le hemos regalado flores y le hemos puesto tres bonitos dibujos encima para decorarlo, el mueble está apagado y marchito... La sonrisa que dibujaban sus cajones se ha borrado. Y cada vez que los abrimos y cerramos hacen un ruido tipo "ñeeeeecccc" que nos hace pensar que se encuentra mal. ¡Muy mal! Realmente estamos preocupados. ¿Qué le ocurrirá?

10.11.11

Els personalitzats de la lluna / Los personalizados de la luna

 Un bon dia un peix i un conill personalitzats van enfocar la lluna amb una llanterna.
Un buen día un pez y un conejo personalizados enfocaron la luna con una linterna.
Aquella llum era tan clara que van veure que damunt d'un cràter lunar hi havia un cavall.
Aquella luz era tan clara que vieron que sobre un cráter lunar había un caballo.
Van decidir anar-lo a buscar per galopar sobre la seva crin blanca i blava.
Decidieron irlo a buscar por galopar sobre su crin blanca y azul.
I ara el tenen a casa vivint dins d'una caixeta de cotó de la que surt, de tant en tant, per jugar a a fet i amagar.
Y ahora lo tienen en casa viviendo dentro de una cajita de algodón de la que sale, de vez en cuando, para juegan al escondite.