10.6.11

Peix volador / Pez volador

Perquè un peix voli només fan falta dues ales. No cal un motor ni benzina ni invents rars. El peix ha de desitjar-les amb totes les seves forces i el dia menys pensat "pluf!" li creixen a l'esquena com si fossin dos bolets. Llavors, la vida vista des de dalt té un color molt més bonic.
Para que un pez vuele solo hacen falta dos alas. No es necesario un motor ni gasolina ni inventos raros. El pez debe desearlas todas sus fuerzas y el día menos pensado "plof!" le crecen en la espalda como si fuesen dos setas. Entonces, la vida vista desde arriba tiene un color mucho más bonito.