10.11.11

Els personalitzats de la lluna / Los personalizados de la luna

 Un bon dia un peix i un conill personalitzats van enfocar la lluna amb una llanterna.
Un buen día un pez y un conejo personalizados enfocaron la luna con una linterna.
Aquella llum era tan clara que van veure que damunt d'un cràter lunar hi havia un cavall.
Aquella luz era tan clara que vieron que sobre un cráter lunar había un caballo.
Van decidir anar-lo a buscar per galopar sobre la seva crin blanca i blava.
Decidieron irlo a buscar por galopar sobre su crin blanca y azul.
I ara el tenen a casa vivint dins d'una caixeta de cotó de la que surt, de tant en tant, per jugar a a fet i amagar.
Y ahora lo tienen en casa viviendo dentro de una cajita de algodón de la que sale, de vez en cuando, para juegan al escondite.