1.8.12

Un número per cada conte / Un número para cada cuento

Si els cotxes tenen matrícula, les cases tenen número i les persones tenim DNI, els nostres contes de la girafa no podien ser menys. N'hem imprès 550 (encara no estan tots manipulats, però ja falta menys!) i a mesura que els anem fent els hi donem un número de sèrie. Així aquests 550 exemplars seran una edició limitada, única i ja veurem si repetible o irrepetible. Seguirem informant.

Si los coches tienen matrícula, las casas tienen número y las personas tenemos DNI, nuestros cuentos de la jirafa no podían ser menos. Hemos impreso 550 (todavía no están todos manipulados, ¡pero ya falta menos!) y a medida que los vamos haciendo les damos un número de serie. Así estos 550 ejemplares serán una edición limitada, única y ya veremos si repetible o irrepetible. Seguiremos informando.