5.9.12

Hem tornat amb el farcell ple /Hemos vuelto con el fardo lleno

Després d'unes merescudes vacances ja tornem a ser aquí.
Después de unas merecidas vacaciones ya volvemos a estar aquí.
Hem vingut amb el farcell ple de coses.
Hemos llegado con el fardo lleno de cosas.
Avui l'hem obert i... sorpresa!
Hoy lo hemos abierto y... ¡sorpresa!
De dins n'ha sortit una càmera de fotos.
De dentro ha salido una cámara de fotos.
Fantàstic! Podrem fer molts reportatges!
¡Fantástico! Podremos hacer muchos reportajes!
Somrieu, això comença bé!
Sonreíd, ¡esto empieza bien!