12.10.08

Pa-ta-ta!!!


Aquest cap de setmana hi ha hagut sessió de fotos. Els peixos s’han portat com uns models profes- sionals, han tingut molta paciència i han mostrat sempre el seu millor somriure. Són uns artistes!

Este fin de semana ha habido sesión de fotos. Los peces se han portado como modelos profesionales, han tenido mucha paciencia y han mostrado siempre su mejor sonrisa. ¡Son unos artistas!