29.7.09

Quina calor! / ¡Qué calor!


Un peix amb cames acalorat és capaç de qualsevol cosa. Fins i tot de penjar-se del primer ventilador que troba i donar voltes com una noria durant tot el matí per veure si així es refresca. Els nostres ho fan sovint. No només van descalços per casa tot el dia, sino que a la que ens despistem ja els trobem abraçats al ventilador com unes paparres. Diuen que així estan més frescos, però quan parem el ventilador fan una cara de mareig que no sé pas si els hi surt gaire a compte…

Un pez con patas acalorado es capaz de cualquier cosa. Incluso de colgarse del primer ventilador que encuentra y dar vueltas como una noria durante toda la mañana para ver si así se refresca. Los nuestros lo hacen a menudo. No sólo van descalzos por casa todo el día, sino que la que nos despistamos los encontramos abrazados al ventilador como unas garrapatas. Dicen que así están más frescos, pero cuando paramos el ventilador hacen una cara de mareo que no sé si les sale muy a cuenta...