21.2.12

Bloc de notes reciclat / Bloc de notas reciclado

A Vabau, com a la majoria de llocs, tenim folis per reaprofitar. Alguns els convertim en ocells de paper i d'altres els utilitzem per construir blocs de notes.
En Vabau, como en la mayoría de sitios, tenemos folios para reaprovechar. Algunos los convertimos en pájaros de papel y otros los utilizamos para construir bloques de notas.
 
El camell Laurence ens sol ajudar. Ell s'ocupa de portar-nos la cola blanca, el pinzell i el cuter damunt de la seva gepa.
El camello Laurence nos suele ayudar. Él se ocupa de traernos la cola blanca, el pincel y el cúter sobre  su joroba.
I nosaltres ens limitem a tallar els papers i enganxar-los per un costat. Així obtenim fantàstics blocs que ens serveixen per fer dibuixets, anotar telèfons de domadors de camells i fer llistes de coses que ens agraden, com els dies de sol, els vols rasants de les orenetes o les flors de cotó fluix.
Y nosotros nos limitamos a cortar los papeles y pegarlos por un lado. Así obtenemos fantásticos blocs que nos sirven para hacer dibujitos, anotar teléfonos de domadores de camellos y hacer listas de cosas que nos gustan, como los días de sol, los vuelos rasantes de las golondrinas o las flores de algodón.