9.3.12

El peix de fusta /El pez de madera

Si alguna cosa distingeix els vabaus dels no vabaus és que nosaltres som, en certa manera, uns il·luminats. Diguem que tenim una forta tendència a invertir molt temps i esforç en fer coses úniques que no serveixen per a massa res, però que ens omplen de satisfacció. Un exemple clar el trobem en el peix de fusta que està fabricant l'Antoni a mà des de fa mesos.
--- 
Si algo distingue a los Vabau los no Vabau es que nosotros somos, en cierto modo, unos iluminados. Digamos que tenemos una fuerte tendencia a invertir mucho tiempo y esfuerzo en hacer cosas únicas que no sirven para mucho, pero que nos llenan de satisfacción. Un ejemplo claro lo encontramos en el pex de madera que está fabricando Antoni a mano desde hace meses.
Utilitat? Poca. Capacitat de fer-ne més i poder-los comercialitzar? Nul·la. Complexitat de fer-lo utilitzant només un ganivet més vell que l'anar a peu? Inimaginable. Alegria de veure que està quedant fabulós? Total!
--- 
¿Utilidad? Poca. ¿Capacidad de hacer más y poderlos comercializar? Nula. ¿Complejidad de fabricarlo utilizando sólo un cuchillo viejo? Inimaginable. ¿Alegría de ver que está quedando fabuloso? ¡Total!
Al ritme que va el seu escultor, desconeixem quan estarà acabat del tot. Per això hem decidit avançar-nos i compartir amb vosaltres aquestes imatges del procés que ha viscut el tronc des que l'Antoni el va començar a treballar fins avui. Com podeu veure els peixos de fusta també tenen molt de ganxo :)
---
Al ritmo que va su escultor, desconocemos cuando estará acabado del todo. Por eso hemos decidido avanzarnos y compartir con vosotros estas imágenes del proceso que ha vivido el tronco desde que Antoni lo empezó a trabajar hasta hoy. Como podéis ver, los peces de madera también tienen mucho gancho :)
Visca els treballs manuals! Visca els ganivets de bandoler! Visca els troncs de cirerer! 
¡Viva los trabajos manuales! ¡Viva los cuchillos de bandolero! ¡Viva los troncos de cerezo!