10.2.09

El peix camperol / El pez campero


Fa dies ens va encarregar unes catiusques per poder anar a arrencar carbasses sense enfangar- se els peus. A la foto no les porta, perquè les té sempre al costat de la porta i només se les posa per sortir, especialment quan plou. A la que cauen 4 gotes està tan content que s'enfila sobre les carbasses petites i clic-clic-clic-clic clic-clic-clic balla claqué com en Gene Kelly a "Dancing in the rain".

Hace días nos encargó unas botas para poder ir a arrancar calabazas sin llenarse los pies de tierra. En la foto no las lleva, porque las tiene siempre al lado de la puerta y sólo se las pone para salir, especialmente cuando llueve. A la que caen 4 gotas está tan contento que salta sobre las calabazas pequeñas y clic-clic-clic-clic clic-clic-clic baila claqué como Gene Kelly en "Dancing in the rain".