26.2.09

El peix Kamba / El pez Kamba

El que veieu aquí no és només un peix persona- litzat, és molt més que això. Per ser més exactes direm que es tracta d’un híbrid, una mescla entre un peix Vabau i una samarreta Kambakids.
Kambakids és una marca de roba infantil diferent que s’inspira i confecciona a Burkina Fasso i es ven aquí. Els seus models combinen estampats africans amb dissenys barcelonins. El resultat són peces de roba originals i fresques que ens conviden a conèixer l'Àfrica infantil, quotidiana i feliç. Ho podem garantir de primera mà, perquè des que tenim el peix Kamba per casa cada dia aprenem alguna cosa sobre les cançons, els jocs, els somriures i altres meravelles del seu país.

Lo que veis aquí no es sólo un pez persona- lizado, es mucho más que eso. Para ser más exactos diremos que se trata de un híbrido, una mezcla entre un pez Vabau y una camiseta Kambakids.
Kambakids es una marca de ropa infantil diferente que se inspira y confecciona en Burkina Fasso y se vende aquí. Sus modelos combinan estampados africanos con diseños barceloneses. El resultado son piezas de ropa originales y frescas que nos invitan a conocer el África infantil, cotidiana y feliz. Lo podemos garantizar de primera mano, porque desde que tenemos el pez Kamba en casa cada día aprendemos algo sobre las canciones, los juegos, las sonrisas y otras maravillas del su país.